Tsena golovy

Nach Ausgestrahlt als Fernsehfilm 1992 in Russland/Ukraine.

Regie

...

Nikolai Ilyinsky

Drehbuch

...

Nikolai Ilyinskiy

Kamera

...

Waleri Kvas

Musik

...

Wladimir Dashkevich

Darsteller

Pyotr Benyuk

...

Aleksandr Bobrovsky

...

Georgi Drozd

...

Peteris Gaudins

...

Ivars Kalnins

...

Valentinas Masalskis

...

Lyubov Polishchuk

...

Vladimir Samojlov

...

Viktor Shcherbakov

...

Igor Slobodskoy

...

Stefaniya Stanyuta

...

Juris Strenga

...

Irina Tsivina

...

Lembit Ulfsak

...